Адитиви

Течност за чистење Ф.А.П.

5,400 ден

Ја чисти секоја честичка преостаната во внатре-шноста на кошницата на кој било филтер во целото возило, вклучувајќи ги и велосипедите.… read more

Compare

Description

Ја чисти секоја честичка преостаната во внатре-шноста на кошницата

на кој било филтер во целото возило, вклучувајќи ги и велосипедите. Овој производ доколку   се користи на делови од алуми-ниум, магнезиум, цинк и кадмиум ја зголемува способноста за ефикасност, за да бидат во состојба да работат на температури од 35 ° - 60 ° C. Се препорачува да работи на ФАП или во мирување на издувните гасови најмалку 12 часа, а потоа да се исплакни со вода

Пакување 6 х 5000 ml